Test "Edukacja-Zawód"
Diagnoza wspierająca decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów liceów ogólnokształcących

     Wyniki Testu "Edukacja-Zawód" mogą Ci pomóc przy podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego po ukończeniu liceum ogólnokształcącego.

     Gdy odpowiesz na poszczególne pozycje testowe otrzymasz informację zwrotną na temat swoich preferencji, zainteresowań i predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Wypełnienie testu i otrzymanie informacji zwrotnej jest bezpłatne.

     Aby wypełnić Test "Edukacja-Zawód", proszę najpierw zarejestrować się. Twój login powinien posiadać minimum 3 znaki, a hasło minimum 6 znaków.

OIC WSEI Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny